NGÀY GIỜ

WEBSITE TIÊU BIỂU

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trịnh Ngọc Long)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Ảnh ngẫu nhiên

  Icon1.jpg Logo.gif Gccom_vnedu1.bmp Gccom_vnedu.bmp 20150111_085256.jpg Nguyen_Van_Troi_s2.jpg Chinh_phuc_vu_mon.jpg Bt_hlhtn11.gif Bai_hat_tieng_Anh_de_hat.jpg IMG017051.jpg GT_Tam_ly_hoc_dai_hoc_su_pham.jpg GT_dan_toc_hoc_dai_cuong.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg 375pxco_bua_liemsvg1.png AH_Nguyen_Thi_Loi.jpg IMG01692.jpg IMG01691.jpg DC_Le_Huu_Lap_Hau_Loc_TH.jpg IMG01705.jpg

  TIN TỨC ONLINE

  CALENDAR

  TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN


  Tra theo từ điển:  Sắp xếp dữ liệu

  ..

  CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2019-2020

  tkb nam hoc 15.16 lan 2 ki 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trịnh Ngọc Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:28' 18-01-2016
  Dung lượng: 71.5 KB
  Số lượt tải: 12
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH I THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016 Thực hiện từ ngày 18 tháng 01 năm 2016
  LỚP G.V THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY
  C.N Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
  10A1 Nguyên GD.TT Nguyên An ThúySI Chung Hợp Đan ThúySI Hậu Thuyên Nguyên Nguyên ThuỷCD Đạt Cường Đ.Hoa Đ.Hoa Hợp Hậu Thuyên Đan ThúySI Nguyên Cường Chung Chung Đ.Hoa Đan Nguyên GD.TT
  10A2 Tình GD.TT Tình Thảo Cường Thuyên Đan Đặng Hợp Tình Tình Đặng Đặng Thảo Ngân An Đạt Hậu Thìn Đan Tình Hậu Cường Thìn Hợp Thảo Đan Thìn Thuyên Tình GD.TT
  10A3 Chung GD.TT Chung Hợp DũngH HảiT ThúyV Thụ Hậu Vương ThuỷCD DũngH Cường HảiT HảiT Vương Thụ Cường ThanhĐ ThúyV ThúyV Hợp Vương Hậu Chung Thụ HảiT HảiT Đạt Chung GD.TT
  10A4 ThuỷTO GD.TT ThuỷTO ThuỷTO Quyên Luyện Hậu Vinh ThuỷCD P.Giang Luyện ThuỷTO Thụ Cường Vinh NhungĐ Hậu Quyên Lực Lực P.Giang ThuỷTO ThuỷTO Vinh Thụ Lực Đạt ThúySI Cường Thụ GD.TT
  10A5 Thảo GD.TT Thảo Quyên NhungT Cường Quyên Hậu Thụ Luyện Thắng Thảo Thắng NhungT Thụ ThuỷCD Đặng Đặng Hậu Thụ Luyện Đạt NhungT Cường Đặng Thắng NhungĐ NhungT NhungT Thảo GD.TT
  10A6 Hân GD.TT Hân Đan P.Giang Quyên Vinh Vương Cường Hân Hân ThuỷCD Quyên An Đan Lực Đan Luyện DũngTD Đạt Vinh DũngTD Lực Lực Hân Vinh Cường P.Giang Luyện Hân GD.TT
  10A7 Hợp GD.TT Hợp Vương Hân Đ.Hoa ThuỷCD Hợp An Thìn Thụ Đ.Hoa Đ.Hoa Quyên P.Giang Thụ DũngTD Thìn Đạt Hân Hân Thìn Quyên Hân DũngTD Cường Hân Thụ P.Giang Cường GD.TT
  10A8 ThủySU GD.TT ThủySU ThuỷTI Chung DũngH Phúc DũngTD Chung Đặng P.Giang Phúc Phúc Ngân An Đặng DũngH Thụ An Đặng Đặng Thụ ThuỷTI Đặng ThúySI P.Giang DũngTD Đạt Thụ ThủySU GD.TT
  10A9 ThanhĐ GD.TT ThanhĐ Tình Đ.Lan ThuỷTI Mai ThủySU Tình Ngân Chung Chung DũngTD Đạt Đ.Lan P.Giang Tình Tình ThuỷTI Đ.Lan DũngH Mai Mai Đ.Lan P.Giang ThúySI Mai ThủySU DũngH DũngTD GD.TT
  10A10 Đ.Lan GD.TT Đ.Lan Đ.Hoa An P.Giang ThuỷTI Thắng ThủySU Đ.Lan Thu DũngTD ThuỷTI Thắng Thu Đ.Lan Hân Hân Ngân P.Giang ThủySU Đ.Hoa Đ.Hoa Vương Đ.Lan Hân Đ.Hoa Hân DũngTD Đạt GD.TT
  10A11 Đ.Hoa GD.TT Đ.Hoa Nguyên Nguyên ThủySU Lê ThuỷTI Thu An Đ.Lan ThuỷTI Đ.Lan Lê ThuỷCD Thu Nguyên Đạt ThủySU Vinh Đ.Lan Vinh Đ.Lan DũngTD Đ.Hoa Đ.Hoa Nguyên DũngTD Lê Đ.Hoa GD.TT
  10A12 Mai GD.TT Mai Mai ThanhĐ Thắng DũngTD ThuỷCD HàA Thu Lê Lê HàA ThuỷTI DũngTD Thắng Hợp Nguyên Nguyên HàA Thắng Nguyên Hợp Thu Đạt ThuỷTI Lê HàA Nguyên Mai GD.TT
  11A1 Hùng GD.TT Hùng ThủySU Long Đ.Lan Ngân Dương Tiên Hùng Hùng Long Đạt Đ.Lan Cường Hiển Long Đ.Lan Hùng Cảnh Tiên Tiên Cảnh An Hương Cảnh Dương Hương Hùng GD.TT
  11A2 HảiT GD.TT HảiT HảiT Thuyên Hương Thuyên Đạt ThúyV Hiếu Ngân HảiT HảiT HàA Hiếu Thuyên Hiển Tấn Hiếu Hương Tấn An HàA ThúyV ThúyV HàA Cường ThủySU HảiT GD.TT
  11A3 HàT GD.TT HàT Lê Tấn An Lực Lực Thuyên Đạt ThủySU HàT HàT Duyên Thìn HằngCN Tấn Cường Thuyên Lực Duyên HằngCN HàT Ngân Thìn Duyên Thuyên Thìn HàT GD.TT
  11A4 Thu GD.TT Thu Tấn Thắng Tình Tình Tình ThanhĐ Lực Lực Vương Ngân Thu Vân Tấn Duyên Tình Thắng Cường Lực Duyên Đạt Thắng HằngCN HằngCN Duyên Tình Thu GD.TT
  11A5 Lê GD.TT Lê Cường Thu Duyên Đạt Duyên Tấn HằngT HằngT HằngT Chung Lực Lực Lực Ngân HằngT HằngT HằngCN HằngCN Tấn Chung NhungĐ Thu Thu Chung Duyên Vân GD.TT
  11A6 NhungĐ GD.TT Cường NhungĐ Vân Thu Duyên Thu Đạt Thắng Tuấn Duyên Tấn HằngCN Thảo ThúyV ThúyV Thắng Duyên Ngân ThúyV Thắng Tấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Thu HằngCN GD.TT
  11A7 Dương GD.TT Dương HàT Hương Vân HàA Cường Ngân Thuyên Thìn ThúyV ThúyV Thìn Hương Thìn Thuyên HàA HàT HàT HàT ThúyV NhungĐ Thảo HàA Thuyên HàT HảiQP Dương GD.TT
  11A8 Luyện GD.TT Luyện Tiên HàA Hiếu Dương Phúc HảiQP Cường HàA Quyên Hiếu Vương HàA Tiên Tiên Hương ThanhĐ Quyên Phúc Phúc Hương Dương Ngân Tiên Tiên ThanhĐ Luyện GD.TT
  11A9 Hiền GD.TT Hiền Hiền N.Hoa N.Hoa HảiQP Tấn Hương Cảnh Cường HàA Hiền N.Hoa Tấn Ngân N.Hoa Hiếu Hương HàA HàA Hiền Hiếu Cảnh NhungĐ Vân Thảo HàA Hiền GD.TT
  11A10 Tiên GD.TT Tiên Hiếu Cảnh HàA Tiên Tiên Hùng HàA Vương Ngân Vân Hiếu HằngCN HàA HằngCN HảiQP Cường Hùng Dương HàA Hùng Hùng Cảnh Hùng ThanhĐ Dương Tiên GD.TT
  12A1 Tài GD.TT Tài Đ.Lan HảiQP Long ThanhCD Luyện Lê GiangV GiangV Tài Long Công NhungĐ ThuỷTI Long Đ.Lan GiangV DũngH Lê Tài Tài ThuỷTI Công Đ.Lan DũngH NhungĐ HằngCN Tài GD.TT
  12A2 Cảnh GD.TT Cảnh ThanhĐ Luyện Đan HằngT HằngT Dương ThanhĐ ThúySI Đan HằngCN HằngT HằngT Vinh Vinh ThuỷTI ThanhCD HảiQP HằngT ThuỷTI Đan Dương Mai Mai ThúySI Vinh Mai Cảnh GD.TT
  12A3 DũngH GD.TT DũngH ThanhCD Tài Tài Tấn Hiếu Duyên HảiQP ThanhĐ Tấn Duyên Tài Đặng Thảo ThuỷTI Hiếu Duyên Luyện ThanhĐ Đặng Đặng HằngCN Tài Hiếu Thảo ThuỷTI Tài DũngH GD.TT
  12A4 NhungT GD.TT NhungT Luyện Hiếu Cảnh Thụ Lê Hiếu N.Hoa Cảnh NhungT NhungT Tấn ThuỷTI Hương ThanhCD An Th
   
  Gửi ý kiến